ساپکو | صنایع ریخته گری ایران
ساپکو

ساپکو

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 15 شهریور 1396
ساپکو

حلقه ارتباطي طراحي، ساخت و مونتاژ خودرو در كشور با تاسيس ساپكو در سال 1372 كامل شد. اين شركت كه طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو را عهده دار شده بود، تنها با 35نفر پرسنل فعاليت خود را آغاز كرد. ساپكو از تغيير نام و اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1372 ايجاد شده است. شركت سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1359 به منظور ارائه خدمات فني جهت خودروهاي ساخت شركت ايران خودرو تاسيس و در سال 1372 با تغيير نام به شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو داخلي عملا منحل شد. توضيح اينكه براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده طي سال 1378 نام شركت از " شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو داخلي (سهامي خاص)" به " شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (سهامي خاص)" تغيير يافته است.