محورسازان ایران خودرو | صنایع ریخته گری ایران
محورسازان ایران خودرو

محورسازان ایران خودرو

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 15 شهریور 1396
محورسازان ایران خودرو

شركت صنعتي محورسازان ايران‌خودرو در سال 1343 در مساحتي برابر43000 متر مربع در تهران تحت شماره 9643 به ثبت رسيد. و از سال 1345 بهره‌برداري از آن آغاز گرديد.موضوع اصلي فعاليت شركت طبق اساسنامه اوليه توليد و مونتاژ اتوبوس بوده است. ...