استراتژی | صنایع ریخته گری ایران
استراتژی

استراتژی

گسترش
حرکت در جهت گسترش به بازار تولید قطعات خودرو در عرصه دیگر خودرو سازان (عمدتاً شامل قطعات نیرو محرکه خودرو) و تکمیل فعالیت در زنجیره‌ارزش صنعت، شامل افزایش توان طراحی محصولات و ایجاد توان و امکان ماشین کاری محصولات

توسعه
توسعه ظرفیت کمی و کیفی خطوط تولید چهارگانه موجود در شرکت و توسعه بازار تولید محصولات در خارج از کشور و توسعه ظرفیت وصادراتی فعلی شرکت از طریق بهبود تعامل با مشتریان خارجی و معرفی برون مرزی شرکت در سطحی وسیع تر از وضع موجود

تعامل
ایجاد تعامل مؤثر با بانک‌ها و موسسات‌مالی و نیز سهامداران شرکت (به‌ویژه گروه‌بهمن) در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه ظرفیت تولید از طریق اخذ تسهیلات و افزایش‌سرمایه

محيط‌ زيست
حرکت در راستای کاهش اثرات سوء محيط‌زيستي فعاليت‌هاي شرکت و توسعه توان علمی و فنی و بهره‌وري نيروي‌انساني شرکت