محصولات | صنایع ریخته گری ایران
محصولات

محصولات

سیلندرها

Construction HTML Template
سیلندر 355 و 355A

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سيلندر 460

موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سيلندر 364

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سیلندر tu5

كاربرد : موتور خودرو پژو

Construction HTML Template
سیلندر نیسان

موتور خودرو نیسان

Construction HTML Template
سيلندر 366

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

سرسیلندرها

Construction HTML Template
سرسيلندر 355 يورو صفر و یورو دو

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سرسيلندر 314

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سرسيلندر 352

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
سرسيلندر 457

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

میل لنگ ها

Construction HTML Template
ميل لنگ پژو

كاربرد : موتور خودرو پژو

Construction HTML Template
ميل لنگ TU5

كاربرد : موتور خودرو پژو

Construction HTML Template
ميل لنگ پرايد

كاربرد : موتور خودرو پراید

Construction HTML Template
ميل لنگ پيكان

كاربرد : موتور خودرو پیکان

Construction HTML Template
میل لنگ tu3

كاربرد : موتور خودرو پژو

Construction HTML Template
میل لنگ ef7

كاربرد : موتور خودرو سمند

گیربکس ها

Construction HTML Template
پوسته گيربكس پيكان

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو پیکان

Construction HTML Template
پوسته گيربكس ROA

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو ROA

Construction HTML Template
پوسته گيربكس نيسان

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو نیسان

پوسته دیفرانسیل

Construction HTML Template
پوسته دیفرانسیل پیکان

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو پیکان

Construction HTML Template
پوسته دیفرانسیل نیسان

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو نیسان

Construction HTML Template
پوسته دیفرانسیل مزدا

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو مزدا

پوسته هوزینگ

Construction HTML Template
پوسته هوزینگ پژو

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو پیکان

Construction HTML Template
پوسته هوزینگ مزدا

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو مزدا

Construction HTML Template
پوسته هوزینگ پیکان

كاربرد : سيستم انتقال نيرو خودرو پیکان

کپه سیلندرها

Construction HTML Template
كپه TU5

كاربرد : موتور خودرو

Construction HTML Template
كپه EF7

كاربرد : موتور خودرو

كپه 355
كپه 355

كاربرد : موتور خودرو

كپه 366
كپه 366

كاربرد : موتور خودرو

کاسه چرخ ها

Construction HTML Template
كاسه مزدا

كاربرد : سيستم ترمز خودرو

Construction HTML Template
كاسه 346

كاربرد : سيستم ترمز كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
كاسه 709

كاربرد : سيستم ترمز كاميون و خودروهاي سنگين

قطعات صادراتی

Construction HTML Template
توپي 6803

كاربرد : توپي چرخ كاميونها و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
توپي 4692

كاربرد : توپي چرخ كاميونها و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
توپي 593

كاربرد : توپي چرخ كاميونها و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
توپي 2935

كاربرد : توپي چرخ كاميونها و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
فلايويل 378

كاربرد : صفحه مياني دنده فلايويل موتورهاي كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
فلايويل 336

كاربرد : صفحه مياني دنده فلايويل موتورهاي كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
فلايويل 367

كاربرد : صفحه مياني دنده فلايويل موتورهاي كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
فلايويل 2038

كاربرد : صفحه مياني دنده فلايويل موتورهاي كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
فلايويل 6953

كاربرد : صفحه مياني دنده فلايويل موتورهاي كاميون و خودروهاي سنگين

سایر قطعات

Construction HTML Template
وزنه تعادل 355

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
توپي مزدا

توپی چرخ خودرو مزدا

Construction HTML Template
وزنه تعادل XU7

كاربرد : موتور كاميون و خودروهاي سنگين

Construction HTML Template
ديسك ترمز مزدا

كاربرد : ترمز خودروي مزدا

Construction HTML Template
کالیپر سمند

كاربرد : ترمز خودروي سمند

Construction HTML Template
رکابی سمند

كاربرد : ترمز خودروي سمند