گواهینامه ها | صنایع ریخته گری ایران
گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهي نامه ISO 9001
را به عنوان اولين شركت ريخته گري در ايران از شركت توف راين لند آلمان دريافت نمودنمود

گواهي نامه ISO/TS 16949
از شركت DQS آلمان در سال 1393 تمديد شد (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

گواهي نامه ISO 14001
از شركت DQS آلمان دريافت شد و در سال 1393 تمديد گرديد

گواهي نامه OHSAS 18001
از شركت DQS آلمان دريافت شد و در سال 1393 تمديد گرديد