آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه | صنایع ریخته گری ایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 15 شهریور 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله از کلیه سهام ئاران شرکت صنایع ریخته گری ایران دعوت به عمل می آیدتا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع ریخته گری ایران که راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 16/3/95 به نشانی تهران خیابان ولیعصر,بالاتر از جام جم , نرسیده به چهار راه پارک وی , خیابان هتل استقلال,مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش , سالن تلاش تشکیل میگردد حضور به هم رسانند