اخبار و مقالات | صنایع ریخته گری ایران

اخبار و مقالات

تغییر شماره های تماس شرکت صنایع ریخته گری ایران

تغییر شماره های تماس شرکت صنایع ریخته گری ایران

بدین وسیله به اطلاع بازدید کنندگان گرامی میرساندشماره های بخش فروش ,مالی , بازرگانی و همچنین مدیریت به شماره های زیر تغییر یافته است.لذا خواهشمند است برای ارتباط با شماره های جدید تماس حاصل...

تغییر شماره های تماس شرکت صنایع ریخته گری ایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله از کلیه سهام ئاران شرکت صنایع ریخته گری ایران دعوت به عمل می آیدتا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع ریخته گری ایران که راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 16/3/95 به نشانی تهران خیابان...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه